Báo giá sản phẩm
Starter
3.950.000 VNĐ
Giới hạn 1.000 chứng từ/năm

Bắt đầu kinh doanh

  • Đầy đủ 18 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
Standard
6.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ

Điều hành doanh nghiệp

  • Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Professional
9.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ

Tăng tốc doanh nghiệp

  • Gồm 15 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương
Enterprise
12.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ

Tăng trưởng toàn diện

  • Đầy đủ 18 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Tổng hợp, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách.
Dịch vụ đào tạo, tư vấn triển khai, dịch vụ khác
ĐÀO TẠO TẬP TRUNG TRỰC TIẾP
1.450.000
Người/khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Tại địa điểm do MISA tổ chức tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, Cần thơ.
Thời gian: 2 ngày làm việc (08 tiếng).
ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP
7.950.000
Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Trực tiếp tại đơn vị.
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng).
Số lượng nhân viên được đào tạo: <= 10 người.
ĐÀO TẠO TẬP TRUNG TRỰC TUYẾN
950.000
Người/khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng).
ĐÀO TẠO 1 KÈM 1 TRỰC TUYẾN
5.950.000
Khóa
Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến
Thời gian: 02 ngày làm việc (08 tiếng).
TƯ VẤN TRIỂN KHAI
20.000.000
Gói
Phạm vi công việc: Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Thời gian: Tối đa 5 ngày làm việc (08 tiếng). Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP
650.000
Lần
Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng hết hạn bảo hành/cập nhật khi thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.
Gói dịch vụ cập nhật phần mềm hàng năm
Giúp khách hàng thường xuyên được cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán,
chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
Áp dụng với khách hàng đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET các phiên bản 2017, 2019, 2020
Phí cập nhật gói Starter
1.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Standard
2.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Professional
3.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Enterprise
4.000.000 VNĐ/Năm


Áp dụng với khách hàng đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET các phiên bản 2012, 2015
Phí cập nhật gói Starter
Năm đầu tiên: 3.950.000 VNĐ - Từ năm thứ 2 trở đi: 1.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Standard
Năm đầu tiên: 6.950.000 VNĐ - Từ năm thứ 2 trở đi: 2.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Professional
Năm đầu tiên: 9.950.000 VNĐ - Từ năm thứ 2 trở đi: 3.000.000 VNĐ/Năm
Phí cập nhật gói Enterprise
Năm đầu tiên: 12.950.000 VNĐ - Từ năm thứ 2 trở đi: 4.000.000 VNĐ/Năm
Chuyển từ gói có ít nghiệp vụ lên gói có nhiều nghiệp vụ hơn
Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Standard
6.000.000 VNĐ
Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Professional
9.000.000 VNĐ
Chuyển đổi từ gói Starter lên gói Enterprise
12.000.000 VNĐ
Chuyển đổi từ gói Standard lên gói Professional
5.000.000 VNĐ
Chuyển đổi từ gói Standard lên gói Enterprise
8.000.000 VNĐ
Chuyển đổi từ gói Professional lên gói Enterprise
5.000.000 VNĐ
MUA NGAY Tải báo giá chi tiết
Quy định chung